شماره تماس : ۰۲۸۳۳۵۵۱۷۱۷
تصویر اول ، طراحی و اجرا سیستم ارتینگ شرکت نشاسته البرز
تصویر دوم ، طراحی و اجرا سیستم ارتینگ شرکت نشاسته البرز
تصویر سوم ، طراحی و اجرا سیستم ارتینگ شرکت نشاسته البرز

طراحی و اجرا سیستم ارتینگ شرکت نشاسته البرز

حفاظت الکتریکی تجهیزات و ماشین آلات شرکت نشاسته البزز شرکت نشاسته البرز در شهرک صنعتی البرز واقع شده است که از سال ۷۲ تا کنون نشاسته ذرت تولید می نماید. برای حفاظت از تاسیسات و نفرات شاغل در مجموعه شرکت با نظر مشاور ایمنی شرکت نسبت به تست چاه های ارت موجود و همچنین بازدید همبندی ها توسط کارشناس شرکت ایمن انرژی پارس اقدام گردید. با پیشنهاد کارشناس شرکت ایمن انرژی پارس و با تایید مدیر محترم شرکت نشاسته البرز و کارشناس محترم ایمنی مقرر گردید چاه ارت با رعایت تمام مسائل استاندارد و با اهم ایده آل زیر ۱ اهم احداث گردد.

     .حفاظت الکتریکی تجهیزات و ماشین آلات شرکت نشاسته البزز شرکت نشاسته البرز در شهرک صنعتی البرز واقع شده است
.که از سال ۷۲ تا کنون نشاسته ذرت تولید می نماید
برای حفاظت از تاسیسات و نفرات شاغل در مجموعه شرکت با نظر مشاور ایمنی شرکت نسبت به تست چاه های ارت موجود
 وهمچنین بازدید همبندی ها توسط کارشناس شرکت ایمن انرژی پارس اقدام گردید
 با پیشنهاد کارشناس شرکت ایمن انرژی پارس و با تایید مدیر محترم شرکت نشاسته البرز و کارشناس محترم ایمنی مقرر گردید چاه ارت با رعایت تمام مسائل استاندارد و با اهم ایده آل زیر ۱ اهم احد گردد
با کارشناسی منطقه و تست مقاومت خاک احداث چاه ارت عمقی همراه یا چاه ارت سطحی مد نظر قرار گرفت
با حفر چاه ارت به عمق ۶ متر و دستیابی به مقاومت الکتریکی خاک مناسب برای اجرای چاه ارت زیر یک اهم چاه توسط الکترود ارت استیل متصل شده به سیم مسی در عمق ۶ متری کوبیده شد و اطراف الکترود ارت با خاک کاهنده پر گردید
.و در ادامه برای چاه ارت سطحی کانالی به عمق بالای ۸۰ سانتی متر حفاری شد تا سطح یخ زدگی چاه ارت در زمستان و خشکی چاه ارت درتابستان در امان باشد
.با خواباندن سیم مسی در کانال اطراف آن با الکترولیت مناسب (خاک کاهنده ) تجهیز گردید
.در این سیستم ارتینگ که شامل چاه ارت عمقی و چاه ارت سطحی می باشد در کنار هم سیستم ارت قابل قبول و مطمئن برای حفاظت از تجهیزات و نفرات ارائه می دهد
.در پایان اهم اندازه گیری شده چاه ارت  زیر نیم اهم بدست آمده که بسیار مناسب می باشد.کارشناسان سیستم ارت و صاعقه گیر ایمن انرژی پارس  آماده مشاوره رایگان حفاظت الکتریکی  می باشند
 
 
 
 
 

  • کارفرما: شرکت نشاسته البرز
  • نوع خدمات: طراحی و اجرا سیستم ارتینگ
  • تاریخ انجام پروژه: جمعه 1 اسفند 1399
  • آدرس پروژه: قزوین شهر صنعتی البرز
چاه ارت چاه ارت استاندارد تست چاه ارت ارت مقاومت چاه خاک هدایت الکتریکی چاه ارت احداث چاه ارت مقاومت الکتریکی عمق چاه ارت