شماره تماس : ۰۲۸۳۳۵۵۱۷۱۷
تصویر اول ، نصب صاعقه گیر و دکل صاعقه گیر
تصویر دوم ، نصب صاعقه گیر و دکل صاعقه گیر
تصویر سوم ، نصب صاعقه گیر و دکل صاعقه گیر

نصب صاعقه گیر و دکل صاعقه گیر

نصب صاعقه گیر و دکل صاعقه گیر ایستگاه تقویت فشار استان قزوین

نصب صاعقه گیر و دکل صاعقه گیر ایستگاه تقویت فشار استان قزوین نقطه صفر مرزی خطوط انتقال گاز آذربایجان

  • کارفرما: شرکت گاز استان قزوین
  • نوع خدمات: اجرا
  • تاریخ انجام پروژه: سه شنبه 1 مهر 1399
  • آدرس پروژه: قزوین
اجرای پیمانکاری ارتینگ پروژه ارتینگ