شماره تماس : ۰۲۸۳۳۵۵۱۷۱۷
تصویر اول ، احداث سیستم ارتینگ و حفاظت از صاعقه چراغ های راهنمایی سطح شهر قزوین
تصویر دوم ، احداث سیستم ارتینگ و حفاظت از صاعقه چراغ های راهنمایی سطح شهر قزوین
تصویر سوم ، احداث سیستم ارتینگ و حفاظت از صاعقه چراغ های راهنمایی سطح شهر قزوین

احداث سیستم ارتینگ و حفاظت از صاعقه چراغ های راهنمایی سطح شهر قزوین

احداث سیستم ارتینگ و حفاظت از صاعقه چراغ های راهنمایی سطح شهر قزوین به منظور حفاظت الکتریکی تأسیسات چراغ های راهنمایی رانندگی در برابر تخلیه بار اتصال کوتاه،برخورد صاعقه و همچنین کاهش مدت خاموشی چراغ های راهنمایی و رانندگی در هنگام قطع برق سیستم ارتینگ طراحی و اجرا گردید. این پروژه ارتینگ چاه های ارت به روش سیم پیچ الکترود که کمترین تخریب را دارد و به نظم شهری آسیب وارد نمی کند احداث گردید. این روش احداث چاه ارت تحت مالکیت فکری شرکت ایمن انرژی پارس می باشد.

احداث سیستم ارتینگ و حفاظت از صاعقه چراغ های راهنمایی سطح شهر قزوین به چند منظوره طراحی و اجراء گردید

 تخلیه بار الکتریکی اتصال کوتاه در چاه ارت و جلوگیری از برق گرفتگی و  آسیب به شهروندان 

حفاظت از تاسیسات چراغ های راهنمایی رانندگی در هنگام صاعقه و تخلیه صاعقه توسط سیستم ارتینگ در چاه ارت

افزایش راندمان دستگاه ها و جلوگیری از خاموشی  چراغ های راهنمایی رانندگی 

اتصال سیستم ارتینگ به ups  یو پی اس برای بالا بردن زمان کارکرد دستگاه ها در هنگام قطع برق

چاه ارت احداث شده به همراه سیستم ارتینگ و همبندی های استاندارد باعث افزایش بهره وری دستگاه های چراغ راهنمایی می گردد.

با توجه چهارراه های سطح شهر قزوین که مسیر های شلوغ و پر رفت آمد می باشند امکان حفاری چاه ارت به روش سنتی که همرا با تخریب زیاد و ایجاد خطرات متعدد می انجامد به کارفرما احداث چاه ارت توسط خودرو عملیاتی به روش سیم پیچ الکترود که کمترین تخریب را دارد پیشنهاد گردید  با توجه به سابقه و رزومه این روش که تأییدیه پارک علم و فن آوری را دارا می باشد( این روش تحت مالکیت فکری شرکت ایمن انرژی پارس می باشد) مورد موافقت قرار گرفت .

در این پروژه تمامی سیستم های ارتینگ که تحویل کارفرما گردید با تست رسمی چاه ارت توسط کارشناس رسمی اداره کار زیر ۲ اهم تحویل معاونت حمل نقل و ترافیک قزوین گردید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره در مورد سیستم ارتینگ علل خصوص احداث چاه ارت به روش سیم پیچ الکترود با کمترین تخریب با ما تماس بگیرید 

 

 

 

 

 

  • کارفرما: شرکت حمل ونقل ترافیک استان قزوین
  • نوع خدمات: طراحی و اجرا
  • تاریخ انجام پروژه: یکشنبه 1 مهر 1397
  • آدرس پروژه: قزوین
اجرای پیمانکاری ارتینگ پروژه ارتینگ صاعقه گیر چاه ارت قزوین چاه ارت چراغ راهنمایی رانندگی مقاومت الکتریکی خاک چاه آرت بدون تخریب چاه ارت سیم پیچ الکترود ایمن انرژی پارس تست چاه ارت قزوین چاه ارت