شماره تماس : ۰۲۸۳۳۵۵۱۷۱۷
تصویر اول ، پیمانکار تخصصی سیستم ارتینگ شرکت توزیع برق استان قزوین
تصویر دوم ، پیمانکار تخصصی سیستم ارتینگ شرکت توزیع برق استان قزوین
تصویر سوم ، پیمانکار تخصصی سیستم ارتینگ شرکت توزیع برق استان قزوین

پیمانکار تخصصی سیستم ارتینگ شرکت توزیع برق استان قزوین

پیمانکار تخصصی سیستم ارتینگ شرکت توزیع برق استان قزوین از سال ۹۲ تا ۹۹ شرکت مهندسی ایمن انرژی پارس از سال 92 تا کنون پیمانکار تخصصی احداث و اصلاح چاه های ارت حفاظتی,چاه ارت تقویت نول شبکه فشار ضعیف,چاه ارت نول تراتس می باشد. که بالغ بر پیش از 5000 حلفه چاه ارت استاندارد در سطح امورهای اجرایی شرکت توزیع برق استان قزوین احداث گردیده است

ایمن انرژی پارس مجری تخصصی سیستم ارتینگ شرکت ایمن انرژی پارس از سال ۹۲ تا کنون پیمانکار تخصصی سیستم ارتینگ طرف قرارداد با شرکت توزیع برق استان قزوین می باشد .

در مدت هفت سال پیش از ۵۰۰۰ هزار حلقه چاه ارت استاندارد با نظارت شرکت توزیع برق استان قزوین احداث گردیده است،

سیستم های ارت احداث شده برای حفاظت ترانس های توزیع برق ،پست های زمینی، تامین نول شبکه و تقویت نول خطوط فشار ضعیف بکار گرفته شده است.

این شرکت در مدت هفت سال گذشته چاه های ارت با استاندارد زیر ۵ اهم و زیر ۲ اهم با توجه به نوع کاربری سیستم ارت و چاه ارت در شرکت توزیع برق احداث کرده و به اعتماد کارفرمای خود پاسخ مثبت داده است در این مدت سعی کرده ایم با توجه به بستر زمین و مناطق استان قزوین که یکی از فاکتور های مهم و نقش بسزایی در احداث چاه ارت برای نتیجه گیری مطلوب چاه ارت دارد را مورد بررسی قرار دهیم، و با در نظر گرفتن استانداردهای چاه ارت از روش های متناسب با بستر زمین بهره ببریم تا علاوه بر نتیجه مطلوب در قیمت تمام شده چاه ارت صرفه جویی گردد امید است این همکاری چند ساله ادامه پیدا کند و افتخار خدمتی هر چند کوچک به استان قزوین و صنعت برق آن را داشته باشیم.

  • کارفرما: شرکت توزیع برق استان قزوین
  • نوع خدمات: اجرا
  • تاریخ انجام پروژه: سه شنبه 1 مهر 1399
  • آدرس پروژه: قزوین
چاه ارت قزوین صاعقه گیر قزوین تجهیزات چاه ارت ارتینگ اجرای پیمانکاری ارتینگ پروژه ارتینگ چاه ارت حفاظت الکتریکی تقویت نول شبکه ارت نوترال حفاظت ترانس شرکت توزیع برق استان قزوین ارت بنتونیت چاه ارت شرکت مهندسی ایمن انرژی پارس حفاظت از برق گرفتگی تست چاه ارت تست وتاییدیه چاه ارت اداره کار چاه ارت ساختمان چاه ارت زیر 2 اهم چاه ارت زیر 5 اهم چاه ارت کنتور برق برق قزوین پیمانکار شرکت توزیع برق استان قزوین