شماره تماس : ۰۲۸۳۳۵۵۱۷۱۷
چاه ارت منازل و الزامات زمین الکتریکی (چاه ارت)مبحث 13 ساختمان
  • آموزش ها
  • شنبه 21 فروردین 1400
  • شنبه 21 فروردین 1400

چاه ارت منازل و الزامات زمین الکتریکی (چاه ارت)مبحث 13 ساختمان

مقررات ملی برای مشترکان با کنتور های بیش از 60A سه فاز یا مجموعه ای از کنتورها

چاه ارت ساختمان چاه ارت چاه ارت استاندارد چاه ارت کنتور برق مبحث 13 ساختمان

 طبق بند 13-4-3-1-ج مبحث سیزدهم مقررات ملی برای مشترکان یا کنتور های پیش از 60آمپر سه فاز یا مجموعه ای از کنتورها با مجموع جریان بیش از 60 آمپر در هر فاز ضروری است .

2 مطابق بند پ- 1-4-7-1 مبحث 13 استفاده از آرماتورهای فونداسیون برای هم بندی اصلی ساختمان به سیستم زمین الکتریکی ضروری است. هم بندی فوق علاوه بر اثر هم پتانسیل سازی، تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش مقاومت زمین دارد.

 

3- از چاه زمین برای فاضلاب استفاده نگردد که این امر در مقررات ملی 13 پ 1-9-5 یادآوری 5 ذکر شده است و علت آن این است مواد اسیدی روغنی، کف جوهرنمک مس را تخریب می کند و الکترولیتی را پائین می آورد.
 
مطابق مبحث ۱۳ ساختمان برای دریافت کنتور برق نیاز به تجهیز چاه ارت استاندارد و زیر ۲ اهم می باشد که مورد تایید ناظران ساختمانی قرار گیرد
 
به طور کلی و به زبان ساده  وظیفه چاه ارت در ساختمان های مسکونی و اداری حفاظت از تجهیزات الکتریکی و افراد در مقابل نوسانات ناشی از برق و برق گرفتگی می باشد
 
روش های اجرای چاه های ارت مورد تایید سازمان نظام مهندسی عبارتست از :
 
الکترود قائم (الکترود میله ای )
الکترود صفحه ای 
الکترود افقی (سطحی)
الکترود بتن مسلح در شالوده ساختمان که همراه با روش های دیگر به طور همزمان
 

بعد از حفاری چاه ارت و کار گذاشتن الکترود مورد نظر اطراف الکترود با خاک مناسب پر می شودکه این خاک می تواند بنتونیت خاک های کاهنده پایه کربن بتن هادی 

باشد که همگی برای اجرای چاه ارت استاندارد مناسب می باشند و با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و بستر خاک می توانیم از این خاک های کاهنده در چاه ارت بهره ببریم
 
بعد از تجهیز چاه ارت ناظر  اقدام به تست چاه ارت با توجه روشهای موجود می نماید که اهم بدست آمده باید زیر ۲ اهم باشد.
 
بعد از اجرای چاه ارت نقشه اجرای همبندی چاه ارت که توسط طراحان تاسیسات الکتریکی ساختمان طراحی شده است توسط مجریان متخصص اجرا می گردد.و مهندسین ناظر تاسیسات 
 
الکتریکی موظف به نظارت  اجرای همبندی اصلی چاه ارت میلگردهاو اسکلت  ستون هاو همچنین همبندی اضافی که در محیط های مرطوب شامل حمام و آشپزخانه  و ... می باشد...
 
مزایای اجرای همبندی چاه ارت در ساختمان
 
 
 جلوگیری از برق گرفتگی ناشی از تماس غیر مستقیم ( به کمک هم ولتاژ کردن نقاط در دسترس)
 
کاهش خطر آتش سوزی ناشی از برق
 
حفاظت از آسیب دیدن تجهیزات الکترونیکی ، مخابراتی و اتوماسیون
 
کاهش مقاومت زمین ساختمان و افزایش عملکرد وسایل حفاظتی
 
 
ایجاد مسیر های متعدد موازی برای هدایت جریان صاعقه به سمت زمین و چاه ارت و جلوگیری از آسیب های ناشی از برخورد صاعقه  روی تجهیزات و اشخاص)باید توجه داشت لزوما استفاده از همبندی چاه ارت در ساختمان دارای صاعقه گیر لزوما استفاده از هادی نزولی بر سیستم صاعقه گیر را منتفی نمی کند.
 
رفع نگرانی ناشی از عدم اطمینان به عملکرد وسایل حفاظتی-